Bachkoor Apeldoorn Koor

terug

Bachkoor Apeldoorn

Het Bachkoor Apeldoorn begon in 1933 als de Christelijk Gemengde Zangvereniging Apeldoorn onder leiding van Herman Knipscheer, met wie het koor dit jaar zijn 85-jarig jubileum viert. Na de oorlog veranderde de naam in Christelijke Oratoriumvereniging ‘Johann Sebastian Bach’ en kreeg Piet Halsema de leiding. Hij gaf in 1949 de eerste uitvoering van Bachs Matthäus Passion, wat vanaf dat moment een jaarlijkse traditie van het koor werd. 

In 1983 droeg Halsema het stokje over aan Bruno Gerritsen. In 1995 trad de huidige dirigent Joop Schets voor het koor - dat inmiddels zijn naam had veranderd in ‘Bachkoor Apeldoorn’- aan. Hoewel de muziek van Bach met de Matthäus Passion nog steeds een van de belangrijkste pijlers van het repertoire van het koor is, hebben de zangers onder leiding van Joop Schets hun vleugels verder uitgespreid.

Regelmatig staan de grote koorwerken van componisten als Haydn, Mendelssohn en Verdi op het programma. Maar ook het moderne repertoire heeft een belangrijke rol. De afgelopen jaren gaf het koor uitvoeringen van werk van onder anderen Honegger, Barbe, Zimmermann, Lloyd Webber en Stravinsky.

Het Gelders Orkest is al lange tijd één van de belangrijkste begeleiders van het Bachkoor Apeldoorn. Een hartelijke samenwerking die ook dit seizoen weer wordt geprolongeerd. De Matthäus Passion op 3 april 2020 zal het laatste concert zijn bij Bachkoort Apeldoorn dat wordt gedirigeerd door Joop Schets. Daarna draagt hij het stokje over aan dirigent Bas van den Heuvel.

www.bachkoorapeldoorn.nl