Nieuwe stappen verbouwing Musis Sacrum Nieuws - Gepubliceerd op 18 februari 2015

terug naar overzicht delen

Met architect Van Dongen-Koschuch, deskundigen van Het Gelders Orkest en van Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem is een volgende stap gezet in het ontwerp van het vernieuwde Musis Sacrum. Daarmee wordt de visie, die de architect vorig jaar presenteerde een concreter ontwerp. En krijgen de start van de sloop in juni 2015 en de nieuwbouw in oktober van dit jaar steeds meer vorm.

Gemeente, architect, Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem en Het Gelders Orkest hebben onder andere gekeken naar de akoestiek, de multifunctionele zaal, het uiterlijk van de buiten- én de binnenkant, comfort en wensen voor de nieuwe plattegrond. Deze onderwerpen worden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat in mei van dit jaar klaar is en aan Het Gelders Orkest, Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem én aan de stad en overige belanghebbenden wordt gepresenteerd.

De pijlers van de plannen staan nog kaarsrecht overeind: het nieuwe Musis moet een prominent en duurzaam muziekgebouw worden, in een aantrekkelijke groene omgeving. Met een heldere ruimtelijke structuur en een goede logistiek. De nieuwe multifunctionele zaal krijgt een een goede akoestiek voor klassiek muziek (huis van Het Gelders Orkest) maar wordt ook geschikt gemaakt voor popconcerten en andere typen (muziek)voorstellingen en evenementen. Het grote raam aan de zuidzijde brengt buiten naar binnen en binnen naar buiten.

 

Planning

Nadat het definitieve ontwerp in mei van dit jaar gereed is, start de sloop van de huidige grote zaal in juni. Musis Sacrum gaat daartoe dicht van juni tot oktober 2015 Op 1 oktober start de bouw van de nieuwe multifunctionele zaal. Het monumentale deel van Musis wordt dan weer in gebruik genomen. De leden van het Gelders Orkest verhuizen dan naar dit gedeelte van Musis Sacrum. In de zomer van 2016 verhuizen zij naar de nieuwbouw en start de renovatie van het oude deel van het gebouw.