Saskia Bos 2e Viool

terug

Saskia Bos

Al sinds het behalen van mijn UM-diploma in 1985 heb ik een aanstelling bij Het Gelders Orkest. Mijn 50% dienstverband heeft mij altijd de mogelijkheid geboden op zeer uiteenlopend terrein actief te zijn in het muziekleven. Daardoor is mijn leven als violiste nu weliswaar onregelmatig en druk, maar tegelijk afwisselend en interessant.

Een grote liefde van mij is het spelen van oude muziek. Al zo’n 15 jaar speel ik met enorm veel plezier vaak in het Combattimento Consort Amsterdam. Ook het Parnassus Ensemble, waar ik concertmeester van ben, heeft overwegend oudere muziek op het programma.

Als primarius van het Meander Kwartet ben ik bevoorrecht de prachtige literatuur voor strijkkwartet te mogen spelen.

Nog een kwartet, maar dan héél anders: Salonorkest Zoethout. Daarin speel ik luchtiger, gezellige, onderhoudende muziek.

Mijn kennis en ervaring geef ik graag door aan mijn leerlingen, samen met mijn partner, in de lespraktijk “Vioolschool Bos &Tjoelker” in Velp.