Ontdek klassiek Muziek verrijkt en maakt slimmer

terug

Cultuureducatie en muziekonderwijs staan weer volop in de aandacht!

Musiceren, zingen en luisteren naar muziek is niet alleen heel leuk, maar het stimuleert de emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Muziek verrijkt en maakt slimmer!

Met veel plezier ondersteunt Het Gelders Orkest dan ook het muziekonderwijs in Gelderland met aansprekende, leerzame en fantasievolle muziekprojecten. Gezamenlijk vormen de lessen, workshops en concerten een doorlopende leerlijn, van groep 1 t/m groep 8. Ieder afzonderlijk sluiten ze aan op de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie en dragen ze bij in de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. In alle gevallen gaan de kinderen actief aan de slag, samen met de musici van Het Gelders Orkest en vergroten zij hun (muzikale) kennis en vaardigheden.

Ben je benieuwd naar ons orkest? Wil je samen sparren over een eventuele samenwerking? Wil je het orkest een plek geven binnen je muziekonderwijs op school of je muziekvereniging? Of wil je een keertje meespelen? Neem contact op met educatiemedewerker Eva Wilgers en vraag naar de mogelijkheden. 

Via mail: educatie@hetgeldersorkest.nl 
Of bel ons kantoor en vraag naar Eva: 026 – 789 0130

Groep 1 t/m 8
geniet van onze muziekprojecten

Klik hier voor ons aanbod

Voortgezet onderwijs
leert van onze muziekprojecten

Klik hier voor ons aanbod